ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
ความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก
2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
3. รถยนต์สูญหาย
4. รถยนต์ไฟไหม้

Close Menu
×
×

Cart