ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5
ประกัน2+3+

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 เงื่อนไขความคุ้มครอง 1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 3. รถยนต์สูญหาย/ไฟไฟม้ กรณี 2+ 4. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หมายเหตุ 1. ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน และคู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น 2. บางกรมธรรม์อาจจะมีค่าเสียหายส่วนแรกได้

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart