ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5
ประกัน2+3+

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 เงื่อนไขความคุ้มครอง 1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 3. รถยนต์สูญหาย/ไฟไฟม้ กรณี 2+ 4. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หมายเหตุ 1. ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน และคู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น 2. บางกรมธรรม์อาจจะมีค่าเสียหายส่วนแรกได้

Continue Reading
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคล ภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้ เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้ (more…)

Continue Reading
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2
ความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 เงื่อนไขความคุ้มครอง 1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 3. รถยนต์สูญหาย 4. รถยนต์ไฟไหม้

Continue Reading

ความคุ้มครอง พรบ

พรบ การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือน ร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก…

Continue Reading

สมัครโบรคเกอร์ เพื่อขายได้มากกว่า 30 บริษัท ผ่อนได้ 0% 4-6 เดือน แล้วแต่บริษัท

สมัครโบรคเกอร์ เพื่อขายได้มากกว่า 30 บริษัท ผ่อนได้ 0% 4-6 เดือน แล้วแต่บริษัท การสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ แบบสมัครกับโบรคเกอร์ นั้น ง่ายกว่า แต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาทครับ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องมีบัตร ตัวแทน หรือ บัตรนายหน้าก็สามารถสมัครได้ แต่หากมีบัตรนายหน้าก็จะได้ค่าคอมเพิ่มขึ้น ชื่อธุรกิจ (ไทย) : บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) :…

Continue Reading

ประกันภัยรถยนต์ สมาชิก ตัวแทน นายหน้า ต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์ สมาชิก ตัวแทน นายหน้า ต่างกันอย่างไร ข้อดี ข้อเสีย และความแตกต่างหากเราจะทำธุรกิจประกันภัย หรือว่าต้องการสมัครเป็นตัวแทนขายประกันรถยนต์ สมาชิก ขายหรือซื้อใช้ ประกันภัยรถยนต์ สมาชิก สมัครง่าย สามารถซื้อแล้วได้ส่วนลดทันที ค่าคอมหรือส่วนลดจะน้อยกว่าตัวแทน และรายหน้าครับ แต่ว่าก็ได้ลดมากกว่า ปกติที่เราซื้อได้ เพราะว่าได้ราคาเกือบเท่าตัวแทน ห่างกันประมาณ 2-5 เปอร์เซ็น และสามารถทำประกัน หรือว่าขายประกันได้ ครับ แต่ว่าคอมน้อยตามที่ผมบอกครับ คือ 2-5 จากปกติที่ได้ ส่วนลด…

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart