ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคล ภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้ เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้ (more…)

Continue Reading
Close Menu
×
×

Cart